ประเมินประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา สำหรับคัดเลือกบุคคลเพ่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายสิทธิพงษ อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงานให้เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา สำหรับคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565

เอกสารแนบ ประกาศ- (5 MB)

รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ​ในคณะอนุกรรมศึกษาธิการ​จังหวัด​ลพบุรี​

การรับสมัคร และเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณว อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้นสำหรับคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565

เอกสารแนบ รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองความ อ่านเพิ่มเติม