ประชุมชี้แจงศูนย์สอบการเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meetings

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 10.00 น. &#8 อ่านเพิ่มเติม

ลงพื้นที่ต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกองทุนฯ และโรงเรียนเครือข่ายฯ

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 นายสิทธิพงษ์ พฤ อ่านเพิ่มเติม

ลงพื้นที่ต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกองทุนฯ และโรงเรียนเครือข่ายฯ

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 นายสิทธิพงษ์ อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565

เอกสารแนบ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเล อ่านเพิ่มเติม