การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซม ครั้งที่ 2 และการประชุมรัฐมนตรีศึกษาเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 8

การประชุม SOM2 และASEMME8 จะจัดในรูปแบบทางไกลผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และจะดำเนินการถ่ายทอดการประชุมจันทรเกษม ชั้น 1 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้การประชุมทั้งสองดังกล่าวเป็นการจัดประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและรัฐมนตรีในรูปแบบทางไกลครั้งแรกของกระทรวงศึกษาธิการ