วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น.นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
พร้อมด้วย​ สิบเอก​มนตรี​ พ่วงวงษ์ ศึกษานิเทศก์​ชำนาญ​การ​พิเศษ ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด
หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 11/2565 ณ​ ห้องประชุมทานตะวันชั้น 5
ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานการประชุม