วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า “วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” วางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้
สิบเอกมนตรี พ่วงวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทน
ร่วมพิธีงาน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า “วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว”
วางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
โดยมี นายสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธี นายนิพนท์ นนธิ ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 กล่าวรายงาน ณ ค่ายลูกเสือพระนารายณ์
ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี