ให้โอวาทและปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 (รอบ6)

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ให้โอวาทและปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 (รอบ6)
ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ดำเนินการโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี