วันที่ 04 / 07 / 2563

วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี โดย นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัด ลพบุรี ประธานกรรมการอำนวยการสอบและคณะกรรม...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 04 / 07 / 2563

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี โดย นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัด ลพบุรี ประธานกรรมการอำนวยการสอบและคณ...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 01 / 07 / 2563

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีมอบต้นกล้า และเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว วัดสู่ชุมชน ภาย...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 01 / 07 / 2563

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียน ประจำปีการ...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 30 / 06 / 2563

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางฐิติรัตน์ สุ?กาง?โฮ?ง? ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือยุวกาช...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 29 / 06 / 2563

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมแ...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 29 / 06 / 2563

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ร่วมต้อนรับ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 23 / 06 / 2563

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 6/2563 โดย...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 22 / 06 / 2563

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประธานการประชุมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจ...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 22 / 06 / 2563

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดลพบุร...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 18 / 06 / 2563

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนานวัตกรรมเด็กปฐมวัยคุณภา...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 12 / 06 / 2563

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี (ด้านบริหารงานบุ...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 12 / 06 / 2563

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมการวางแผนดำเนินการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 25...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 10 / 06 / 2563

วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองรายละเอียดองค์ประกอบการประ...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 26 / 05 / 2563

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี จัดประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 5/2563 โดยมี นายสุภกิณห์ แวงชิน ...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 27 / 04 / 2563

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี จัดประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 4/2563 โดยมี นายสุภกิณห์ แวงชิน ร...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 20 / 04 / 2563

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี จัดประชุม คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี (ด้านบริหารงาน บุคคล) ครั้งที่ 4/2563 โด...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 13 / 03 / 2563

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 3/2563 โดยมี นายสุภกิณห์ แวงชิน รอ...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 03 / 03 / 2563

วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่ม และบุคลากร เจ้าหน้าที่ สำนักงานศึกษาธ...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 26 / 02 / 2563

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายนำเกียรติยศ แก้วหอมคำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา...

โดย ผู้ดูแลระบบ