วันที่ 19 / 09 / 2562

วันที่ 19 กันยายน 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การประเม...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 17 / 09 / 2562

วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ จังหวัดลพบุรีี ครั้งที่ 9/2562 โดยมี นายบำ...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 16 / 09 / 2562

วันที่ 16 กันยายน 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอ...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 13 / 09 / 2562

วันที่ 13 กันยายน 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยบุคคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมชี้แจงและพิธีล...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 12 / 09 / 2562

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 12 / 09 / 2562

วันที่ 12 กันยายน 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี 2562 ณ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 12 / 09 / 2562

วันที่ 13 กันยายน 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมประเพณีตักบาตรน้ำผึ้งมอญบางขันหมาก ณ วัดอัมพวัน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุร...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 11 / 09 / 2562

วันที่ 11 กันยายน 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น ...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 10 / 09 / 2562

วันที่ 10 กันยายน 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ(บุคคล) ครั้งที่ 8/2562 โดยมี นายเกษม สดงาม เป็นประธานคณะอ...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 09 / 09 / 2562

วันที่ 8-9 กันยายน 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดลพบุรี ร่วมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 06 / 09 / 2562

วันที่ 6 กันยายน 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่ว...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 03 / 09 / 2562

วันที่ 3 กันยายน 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 14 "ละโว้เกมส์" โดยมี ...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 30 / 08 / 2562

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอย...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 27 / 08 / 2562

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการประชุมเชิง...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 26 / 08 / 2562

วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการคัดเลือกสถาน ศึกษานำร่องระดับจังหวัด โครงการ TFE(Teams For Educat...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 24 / 08 / 2562

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำน...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 23 / 08 / 2562

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายนำเกียรติยศ แก้วหอมคำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 20 / 08 / 2562

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มอบโอวาทสร้างขวัญกำลังใจการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่ง ครูผู้...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 19 / 08 / 2562

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธ...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 15 / 08 / 2562

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ต้อนรับ ดร.ดิศกุล เ...

โดย ผู้ดูแลระบบ