วันที่ 10 / 02 / 2562

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดงาน "วันการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 36" ณ หอประชุมเทศบ...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 09 / 02 / 2562

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการคัดเลือก บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนว...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 07 / 02 / 2562

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนกา...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 07 / 02 / 2562

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนกา...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 05 / 02 / 2562

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ(ม.ท.ศ.) รุ่น...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 25 / 01 / 2562

วันที่ 25 มกราคม 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เปิดงานโครงการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนนอกระบบจังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุม ...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 24 / 01 / 2562

วันที่ 24 มกราคม 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีเปิดงาน OPEN HOUSE 2019 วิชาการเพิ่มพูน พิบูลวิทยาลัย ก้าวไกลการศึกษา ณ โรงเรียนพ...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 22 / 01 / 2562

วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ กศจ. ณ ห้องประชุมหลวงพ่ออลงกต สำนักงานศึกษาธ...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 22 / 01 / 2562

วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ กศจ. ณ ห้องประชุมหลวงพ่ออลงกต สำนักงานศึกษาธ...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 21 / 01 / 2562

21 มกราคม 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหว...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 19 / 01 / 2562

๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ได้นำคณะกรรมการตรวจติดตามและกำกับดูแลการสอบ เพื่อให้การดำเนินการ จัดการสอบเป็น...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 19 / 01 / 2562

๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ได้นำคณะกรรมการตรวจติดตามและกำกับดูแลการสอบ เพื่อให้การดำเนินการ จัดการสอบเป็นไ...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 08 / 01 / 2562

วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ กศจ. ณ ห้องประชุมหลวงพ่ออลงกต สำนักงานศึก...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 08 / 01 / 2562

วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประธานการประชุมสร้างเข้าใจการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชก...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 31 / 12 / 2561

31 ธันวาคม 2561 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรปีใหม่ 2562 ณ บริเวณวงเวียนศ...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 25 / 12 / 2561

วันที่ 25 ธ.ค.2561 ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 12/2561 ณ ห้องประชุม “หลวงพ่อ อลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบ...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 25 / 12 / 2561

วันที่ 25 ธ.ค.2561 ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 12/2561 ณ ห้องประชุม “หลวงพ่อ อลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบ...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 20 / 12 / 2561

20 ธันวาคม 2561 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการฯ ณ ห้องประชุมร...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 18 / 12 / 2561

วันที่ 18 ธ.ค.2561 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่1/2561 การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 15 / 12 / 2561

15 ธันวาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เดินรณรงค์ "คน รัก คลอง"...." ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี" ณ ค...

โดย ผู้ดูแลระบบ