วันที่ 18 / 04 / 2562

วันที่ 18 เมษายน 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิด การอบรมหลักสูตรนวดสัมผัสปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย ณ โรงเรียน...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 13 / 04 / 2562

วันที่ 13 เมษายน 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี นายรชานนท์ รสฉ่ำ น.ส.วรางคณา ...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 06 / 04 / 2562

วันที่ 6 เมษายน 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 06 / 04 / 2562

วันที่ 6 เมษายน 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี นายนำเกียรติยศ แก้วหอมคำ นา...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 05 / 04 / 2562

วันที่ 5 เมษายน 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (บุคคล) ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุม หลวงพ่...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 02 / 04 / 2562

วันที่ 2 เมษายน 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายนำเกียรติยศ แก้วหอมคำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำ...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 02 / 04 / 2562

วันที่ 2 เมษายน 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายนำเกียรติยศ แก้วหอมคำ ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมการศึกษา เอกชน สำนั...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 31 / 03 / 2562

วันที่ 31 มีนาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 30 / 03 / 2562

วันที่ 28 มีนาคม 2562 นายวีระ แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 2 เป็นประธานเปิดการอบรมหลัก สูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเ...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 28 / 03 / 2562

วันที่ 28 มีนาคม 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการ ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู และล...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 28 / 03 / 2562

วันที่ 28 มีนาคม 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีรับมอบทุนโครงการ “โรบินสันสานฝันให้น้อง” ปีที่ 12 ณ โรงเรียนบ้านโคกกะเ...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 26 / 03 / 2562

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ได้เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการระดับ จังหวัด เพื่อคัดเลือก คัดสรร นักเรีย...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 22 / 03 / 2562

วันที่ 22 มีนาคม 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมเดินรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. ...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 16 / 03 / 2562

วันที่ 16 มีนาคม 2562 นายนำเกียรติยศ แก้วหอมคำ ผู้อำนวยการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมด้วย นายศักดิ์ดา น้อยเจริญ บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจัง...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 12 / 03 / 2562

วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ กศจ. ครั้งที่ 3 โดยมี นายบำรุง รื่นบรรเทิง เป...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 08 / 03 / 2562

วันที่ 8 มีนาคม 2562 นางเสน่ห์ คีรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วย คณะทำงาน ฯ ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา สมเด็จพร...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 07 / 03 / 2562

วันที่ 7 มีนาคม 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และบุคลากรสำนักงาน ร่วมประชุมการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการรณรงค...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 06 / 03 / 2562

วันที่ 6 มีนาคม 2562 นายนำเกียรติยศ แก้วหอมคำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมด้วยคณะทำงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ออกตร...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 05 / 03 / 2562

วันที่ 5 มีนาคม 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางพชรณัฎฐ์ อ่อนละมัย ศึกษานิเทศฯ ศธจ.ลพบุรี และนางสาวธัญญานัฏ บุญพิ...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 04 / 03 / 2562

วันที่ 4 มีนาคม 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมต้อนรับ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ดำเนินการตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประช...

โดย ผู้ดูแลระบบ