วันที่ 02 / 12 / 2562

วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี กล่าวให้โอวาทในการปฏิบัติหน้าที่ในการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแ...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 02 / 12 / 2562

วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และบุคลากรสำนักงาน ร่วมต้อนรับคณะผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำร...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 27 / 11 / 2562

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ได้รับเกียรติเป็นประธานพิธีมอบรางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติตามโครงก...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 21 / 11 / 2562

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายปัญญา แก้เหล็ก ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม Open House ทักษะวิชาการ การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา พัฒนาอย...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 21 / 11 / 2562

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายปัญญา แก้เหล็ก ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม Open House ทักษะวิชาการ การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา พัฒนาอย...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 19 / 11 / 2562

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ จังหวัดลพบุรีี ครั้งที่ 11/2562 โดยมี นายผ...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 18 / 11 / 2562

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายย 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมแสดงความยินดี...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 13 / 11 / 2562

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมินและเอ...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 12 / 11 / 2562

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ(บุคคล) ครั้งที่ 11/2562 โดยมี นายเกษม สดงาม เป็นประธานคณ...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 24 / 10 / 2562

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 10/2562 โดยมี นายผด...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 19 / 09 / 2562

วันที่ 19 กันยายน 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การประเม...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 17 / 09 / 2562

วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ จังหวัดลพบุรีี ครั้งที่ 9/2562 โดยมี นายบำ...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 16 / 09 / 2562

วันที่ 16 กันยายน 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอ...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 13 / 09 / 2562

วันที่ 13 กันยายน 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยบุคคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมชี้แจงและพิธีล...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 12 / 09 / 2562

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 12 / 09 / 2562

วันที่ 12 กันยายน 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี 2562 ณ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 12 / 09 / 2562

วันที่ 13 กันยายน 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมประเพณีตักบาตรน้ำผึ้งมอญบางขันหมาก ณ วัดอัมพวัน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุร...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 11 / 09 / 2562

วันที่ 11 กันยายน 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น ...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 10 / 09 / 2562

วันที่ 10 กันยายน 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ(บุคคล) ครั้งที่ 8/2562 โดยมี นายเกษม สดงาม เป็นประธานคณะอ...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 09 / 09 / 2562

วันที่ 8-9 กันยายน 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดลพบุรี ร่วมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู...

โดย ผู้ดูแลระบบ