วันที่ 14 / 06 / 2562

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางคู้ และถอดประสบการณ์การขับเคลื่อน...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 13 / 06 / 2562

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดลพบุรี คร...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 07 / 06 / 2562

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการวางแผนการประเมินการจัดการศึกษาเอกชนใ...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 05 / 06 / 2562

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 ฝ่ายการคลัง กลุ่มงานเลขานุการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กราบนมัสการ พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบ...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 02 / 06 / 2562

วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการโครงการ Coaching Teams เพื่อการยกระดับคุณภา...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 01 / 06 / 2562

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อป...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 31 / 05 / 2562

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหว...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 26 / 05 / 2562

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางเสน่ห์ คีรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการ...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 23 / 05 / 2562

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นายนำเกียรติยศ แก้วหอมคำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน เ...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 21 / 05 / 2562

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 6/2562 โดยมี นายบำรุง รื...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 21 / 05 / 2562

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนแล...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 17 / 05 / 2562

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นายนำเกียรติยศ แก้วหอมคำ ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกช...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 17 / 05 / 2562

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นายนำเกียรติยศ แก้วหอมคำ ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกช...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 15 / 05 / 2562

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ(บุคคล) ครั้งที่ 6/2562 โดยมี นายเกษม สดงาม เป็นประธานคณะอ...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 15 / 05 / 2562

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ (My-office) รุ่นที่ 2 เพื่อพั...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 14 / 05 / 2562

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายนำเกียรติยศ แก้วหอมคำ ผู้อำนวยการกลุ...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 14 / 05 / 2562

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My- office) รุ่น 1 เพื่อพัฒนา...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 10 / 05 / 2562

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางวิษา ชัยกิจกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางเขมกร นิ่มดิษฐ์ ผู...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 08 / 05 / 2562

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์ สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดลพบุรี และดำเนินกา...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 08 / 05 / 2562

วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายบำรุง รื่นบรรเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการการ...

โดย ผู้ดูแลระบบ