วันที่ 18 / 02 / 2563

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการ ศึกษาธิการ จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นาย...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 18 / 02 / 2563

วันอังคารที่ 18 มกราคม 2563 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ จังหวัดลพบุรีี ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นายสุภก...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 17 / 02 / 2563

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมปฐมน...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 12 / 02 / 2563

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์ครูไทยจังหวัดลพบุรี ณ ห้องป...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 11 / 02 / 2563

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบการดำเนินการประเมินความสาม...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 07 / 02 / 2563

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ(บุคคล) ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นายเกษม สดงาม เป็นปร...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 07 / 02 / 2563

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมก...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 06 / 02 / 2563

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีเปิ...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 06 / 02 / 2563

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมปฐมนิเทศข้...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 04 / 02 / 2563

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ(ยุทธฯ) ครั้งที่ 1/2563 ...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 04 / 02 / 2563

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.00น. นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วม Morning Brief ...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 29 / 01 / 2563

วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีบวงสรวงขออนุญาตจัดงาน แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ โดยมี นายสุปกิต โพธ...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 27 / 01 / 2563

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายหอสมุดและวิทยบริการของ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬ...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 27 / 01 / 2563

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของสมาชิกยุวกาชาด และผู้บังคับบัญช...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 27 / 01 / 2563

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของสมาชิกยุวกาชาด และผู้บังคับบัญชาย...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 24 / 01 / 2563

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายสุภกิณ...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 24 / 01 / 2563

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด การจัดกิจกรรม Open House 2020 โดยมี นายสุภกินห์ แวงชิน ร...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 17 / 01 / 2563

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัดลพบุรี ปีการศึกษา 2563 ...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 16 / 01 / 2563

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประกอบพิธีเนื่องในวันครู ครั้งที่ 64 "โลก ก้าวไก...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 15 / 01 / 2563

วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ท่านปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการครุศาสตร์วิชาการ"เปิดบ้านนักศึกษาครู" และร่วมพิ...

โดย ผู้ดูแลระบบ