วันที่ 23 / 08 / 2562

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายนำเกียรติยศ แก้วหอมคำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 20 / 08 / 2562

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มอบโอวาทสร้างขวัญกำลังใจการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่ง ครูผู้...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 19 / 08 / 2562

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธ...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 15 / 08 / 2562

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ต้อนรับ ดร.ดิศกุล เ...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 14 / 08 / 2562

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายนำเกียรติยศ แก้วหอมคำ ผู้อำนวยการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนั...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 12 / 08 / 2562

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเ...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 10 / 08 / 2562

วันที่ 10 สิงหาคม 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และคณะกรรมการ ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการ ...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 08 / 08 / 2562

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมปฏิบัติงานสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 05 / 08 / 2562

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี จัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 5 - 6 สิงหาคม 2562 ณ ค่ายวชิราลงกรณ์ กรมรบพิ...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 02 / 08 / 2562

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 ท่านปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอนุบาล ...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 28 / 07 / 2562

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายบำรุง รื่นบรรเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทส...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 28 / 07 / 2562

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงาน นางสาววิภา รักงาม ผ.อ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผ...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 24 / 07 / 2562

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เยี่ยมชม และให้กำลังใจกับคณะกรรมและผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อ...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 22 / 07 / 2562

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สัมภาษณ์และเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการ...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 19 / 07 / 2562

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วม...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 18 / 07 / 2562

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายนำเกียรติยศ แก้วหอมคำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 16 / 07 / 2562

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบ...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 15 / 07 / 2562

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 13 / 07 / 2562

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร เรื่อง การยกระดับคุณภาพการจัดการเรีย...

โดย ผู้ดูแลระบบ

วันที่ 12 / 07 / 2562

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางเสน่ห์ คีรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สิบเอกมนตรี พ่วง...

โดย ผู้ดูแลระบบ