มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ใช้สมัครสอบได้หรือไม่

มุม ถาม-ตอบมีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ใช้สมัครสอบได้หรือไม่
พิชญพงศ์ กีรติศานติ์ ทีมงาน asked 6 เดือน ago

มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ใช้สมัครสอบได้หรือไม่

1 Answers
Chatrawee Limsakul ทีมงาน answered 6 เดือน ago

ได้ แต่ต้องเป็นใบอนุญาตปฏิบัติการสอนที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันรับสมัครสอบวันสุดท้าย