วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกรางวัล ของคุรุสภา ประจำปี 2567 ได้แก่ รางวัลคุรุสภา รางวัลคุรุสดุดี รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ฯ และรางวัลครูผู้สอนดีเด่นฯ ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกตวัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานทางศึกษาและผู้เชี่ยวชาญ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการพิจารณา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คุรุสภากำหนด ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จะออกประกาศและแจ้งประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือก ฯ ให้ทราบโดยทั่วกับต่อไป ดำเนินงานโดย คุรุสภาจังหวัดลพบุรี