แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

Home Theme 1

พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

พ.จ.ต.ฉลอง อ่อนนวน
รองศึกษาธิการจังหวัด
รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

อัพเดทข่าวสาร MOE

NEWS & UPDATE
ดูทั้งหมด

พิธีนมยูเอชทีให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนเนื่องในวันดื่มนมโลก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีนมยูเอชทีให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน ณ ห้องรับรองป่าสักชลสิทธิ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีนมยูเอชทีให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนเนื่องในวันดื่มนมโลก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีนางนุชจรีย์ วิปุลานุสาสน์ ผู้จัดการบิ๊กซีลพบุรี สาขา 1 พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ด้วย บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)ในกลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ได้จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือในสังคม จำนวน 72 โครงการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ภายใต้โครงการบริจาคนมกล่องให้แก่โรงเรียนเนื่องในวันดื่มนมโลก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งบริษัท ฯ มีความประสงค์จะมอบนมยูเอชทีให้แก่นักเรียนในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา 143 โรงเรียน 33 จังหวัด จำนวนรวม 148,524 กล่อง สำหรับจังหวัดลพบุรี ได้รับนมยูเอชจำนวน 82 ลัง โดยได้ส่งต่อไปยังโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา จำนวน 4 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม โรงเรียนบ้านเขาขวาง ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร ตำบลหนองมะค่า อำเภอโคกเจริญ และโรงเรียนโกรกรกฟ้า ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ตามที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (The Food and Agriculture Organization) ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายนของ ทุกปีเป็น “วันดื่มนมโลก” (World Milk Day) เพื่อให้ประเทศ ต่างๆ และองค์กร ให้ความสำคัญและสนับสนุนการบริโภคนมนมมีความสำคัญต่อโภชนาการของคนตลอดทุกช่วงชีวิต โดยเฉพาะวัยเด็ก มีความสำคัญเป็นอย่างมากในกระบวนการเจริญเติบโต           

รายละเอียด

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม โครงการกองทุนการศึกษาพื้นที่จังหวัดลพบุรี

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ต้อนรับ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการ กองทุนการศึกษา เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม โครงการกองทุนการศึกษาพื้นที่จังหวัดลพบุรี เพื่อรับฟังการรายงานความก้าวหน้าในห้วงที่ผ่านมา รวมถึงติดตามการดำเนินงานตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ตลอดจนปัญหา ข้อขัดข้องอื่น ๆ ณ โรงเรียนโคกสำโรง โรงเรียนบ้านม่วงค่อม และโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับ และมีผู้เข้าร่วมรับฟังการตรวจเยี่ยมฯ สพป.ลพบุรี เขต 1, สพป.ลพบุรี เขต 2, นายอำเภอ, ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และหัวหน้าส่วนราชการ     

รายละเอียด

การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล บนแพลตฟอร์ม แอพพลิเคชั่นหมอพร้อมดีไอดี (Digital ID)

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าตาล เข้ามาให้บริการ กับบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี โดยบริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล บนแพลตฟอร์ม แอพพลิเคชั่นหมอพร้อมดีไอดี (Digital ID) ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เพื่อให้ได้เข้าถึงข้อมูลทางสุขภาพของตนเองไม่ว่าจะเป็น🍀ข้อมูลสิทธิในการรักษา 🍀ข้อมูลโรคประจำตัว🍀ประวัติการรับยา 🍀ประวัติการแพ้ยา🍀ประวัติการฉีดวัคซีน🍀ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ[ผลเลือด]🍀ข้อมูลเรื่องค่าความดัน/ชีพจร/น้ำหนักที่เคยวัดที่หน่วยบริการและข้อมูลทางสุขภาพอื่นๆ     

รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์

Public Relations

ร่วมกิจกรรมส่งมอบธงตราสัญญาลักษณ์

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้บุคคลากรสำนักงาน ร่วมกิจกรรมส่งมอบธงตราสัญญาลักษณ์ ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ลพบุรี โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีข้าราชการหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้กับจังหวัดสิงห์บุรีโดยมีนายสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมรับมอบธงตราสัญลักษณ์ ณ เทวาลัยพระพรหม จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อจะนำส่งต่อเข้ามายังกระทรวงมหาดไทยต่อไป

รายละเอียด

ประชุมชี้แจงและติดตามการปฏิบัติราชการคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ต้อนรับคณะกรรมการจาก สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ในการประชุมชี้แจงและติดตามการปฏิบัติราชการคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 โดยมี พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี รักการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี      

รายละเอียด

คณะกรรมการคัดเลือกรางวัล ของคุรุสภา ประจำปี 2567

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2567 ได้แก่ รางวัลคุรุสภา รางวัลคุรุสดุดี รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ฯ และรางวัลครูผู้สอนดีเด่นฯ ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกตวัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานทางศึกษาและผู้เชี่ยวชาญ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการพิจารณา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คุรุสภากำหนด ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จะออกประกาศและแจ้งประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือก ฯ ให้ทราบโดยทั่วกับต่อไป ดำเนินงานโดย คุรุสภาจังหวัดลพบุรี         

รายละเอียด

ความสำเร็จ
ไม่ได้เกิดจาก

ความบังเอิญ

ข้อมูลศูนย์การเรียนรู้สำนักงาน

Knowledge Management

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ข่าวสารหน่วยงานย่อย

NEWS & UPDATE

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ประกาศสอบ

Exam Announcement

โพลสำรวจ

Poll

สำรวจปัญหาและประสิทธิภาพในการพัฒนาหน้าเว็บไซต์

มุ่งมั่นและพัฒนา

การศึกษาจังหวัด

เพื่อโอกาสที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน

June 2024

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
Events for 1st June
No Events
Events for 2nd June
No Events
Events for 3rd June
No Events
Events for 4th June
No Events
Events for 5th June
No Events
Events for 6th June
No Events
Events for 7th June
No Events
Events for 8th June
No Events
Events for 9th June
No Events
Events for 10th June
No Events
Events for 11th June
No Events
Events for 12th June
No Events
Events for 13th June
No Events
Events for 14th June
No Events
Events for 15th June
No Events
Events for 16th June
No Events
Events for 17th June
No Events
Events for 18th June
No Events
Events for 19th June
No Events
Events for 20th June
No Events
Events for 21st June
No Events
Events for 22nd June
No Events
Events for 23rd June
No Events
Events for 24th June
No Events
Events for 25th June
No Events
Events for 26th June
No Events
Events for 27th June
No Events
Events for 28th June
No Events
Events for 29th June
No Events
Events for 30th June
No Events

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • ทั้งหมด
  • ช่องทางติดต่อ
  • ลิงค์กิจกรรม
  • ลิงค์โครงการ
  • หน่วยงานภายใต้ MOE
  • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
  • ลิงค์อื่นๆ
Top