แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

Home Theme 1

พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง
ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

พ.จ.ต.ฉลอง อ่อนนวน
รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

อัพเดทข่าวสาร MOE

NEWS & UPDATE
ดูทั้งหมด

เปิดงาน WINITSUKSA OPEN HOUSE 2024

วันพฤหัสบดีที่่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประธานเปิดงาน WINITSUKSA OPEN HOUSE 2024 ณ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ (แห่งที่ 2) จังหวัดลพบุรี และเป็นประธานมอบรางวัล สุ จิ ปุ ลิ 4 way to success ให้แก่นักเรียน และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการผลงาน นักเรียนโรงเรียนวินิตศึกษาฯ    

รายละเอียด

ร่วมกิจกรรมจังหวัด “สองมือเธอ สองมือฉัน ช่วยกันทำความสะอาด”

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 22567 นายดุสิทธ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทน พร้อมนำบุคลากรสำนักงาน ร่วมกิจกรรมจังหวัด “สองมือเธอ สองมือฉัน ช่วยกันทำความสะอาด” บริเวณพื้นที่เมืองเก่า วังนารายณ์ราชนิเวช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยแบ่งพื้นที่ให้ส่วนราชการช่วยกันทำความสะอาด  

รายละเอียด

พิธีเปิดกิจกรรม Thawung Open House 2024 “เปิดบ้านวิชาการ สร้างสรรค์ผลงาน นักเรียนทุนพระราชทาน สานฝันสู่อาชีพ”

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม Thawung Open House 2024 “เปิดบ้านวิชาการ สร้างสรรค์ผลงาน นักเรียนทุนพระราชทาน สานฝันสู่อาชีพ” ณ หอประชุมภิญโญสโมสร โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร โดยมี นายปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการเปิดงานดังกล่าว

รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์

Public Relations

ประธานเปิด บ้านวิชการ OPEN HOUSE 2024 ณ หอประชุมวงศ์วานิช โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา จังหวัดลพบุรี

วันอังคารที่่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประธานเปิด บ้านวิชการ OPEN HOUSE 2024 ณ หอประชุมวงศ์วานิช โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนำเสนอผลงาน ทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสาน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า และองค์กรต่าง ๆ และเยี่ยมชมนิทรรศการ     

รายละเอียด

ประชุมการจัดการความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงาน ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการจัดการความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และการประชุมทางไกล (Video Conference) zoom Meeting ร่วมเข้ารับฟังการประชุม ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี     

รายละเอียด

ร่วมลงพื้นที่รับฟังการนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 3 เสาหลัก คือ คุณภาพครู คุณภาพผู้เรียน การบริหารจัดการ และ 5 กลยุทธ์” ของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง

วันพฤหัสบดีที่่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน รองศึกษาธิการ จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดลพบุรี อาสาสมัครโครงการกองทุน การศึกษาประจำจังหวัดลพบุรี ผู้แทนหน่วยงานที่ให้สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี (วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี, วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง, วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีแห่งที่ ๒) ผู้บริหารหน่วยงานต้นสังกัด (ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๑) ศึกษานิเทศก์ จาก ศธจ.ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต ๑-๒ ร่วมลงพื้นที่รับฟังการนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 3 เสาหลัก คือ คุณภาพครู คุณภาพผู้เรียน การบริหารจัดการ และ 5 กลยุทธ์” ของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง โดยเน้นย้ำ กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้มีวินัย คุณธรรม ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ตลอดจน เยี่ยมชมนิทรรศการ ให้กำลังใจผู้เรียนในการนำเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่มีความโดดเด่น รวบรวมปัญหาและความต้องการของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา เพื่อประสานความช่วยเหลือต่อกรมการจังหวัดลพบุรี โดยมี โรงเรียนที่เข้าร่วม รวม ๖ แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนกองทุนการศึกษา ๔ แห่ง (โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น, โรงเรียนบ้านเขาขวาง, โรงเรียนบ้าน โกรกรกฟ้า, โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร) โรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม ๒ แห่ง (โรงเรียนบ้านม่วงค่อม, โรงเรียนโคกสำโรง)       

รายละเอียด

ความสำเร็จ
ไม่ได้เกิดจาก

ความบังเอิญ

ข้อมูลศูนย์การเรียนรู้สำนักงาน

Knowledge Management

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ข่าวสารหน่วยงานย่อย

NEWS & UPDATE

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ประกาศสอบ

Exam Announcement

โพลสำรวจ

Poll

สำรวจปัญหาและประสิทธิภาพในการพัฒนาหน้าเว็บไซต์

มุ่งมั่นและพัฒนา

การศึกษาจังหวัด

เพื่อโอกาสที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน

February 2024

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3
Events for 1st February
No Events
Events for 2nd February
No Events
Events for 3rd February
No Events
Events for 4th February
No Events
Events for 5th February
No Events
Events for 6th February
No Events
Events for 7th February
No Events
Events for 8th February
No Events
Events for 9th February
No Events
Events for 10th February
No Events
Events for 11th February
No Events
Events for 12th February
No Events
Events for 13th February
No Events
Events for 14th February
No Events
Events for 15th February
No Events
Events for 16th February
No Events
Events for 17th February
No Events
Events for 18th February
No Events
Events for 19th February
No Events
Events for 20th February
No Events
Events for 21st February
No Events
Events for 22nd February
No Events
Events for 23rd February
No Events
Events for 24th February
No Events
Events for 25th February
No Events
Events for 26th February
No Events
Events for 27th February
No Events
Events for 28th February
No Events
Events for 29th February
No Events

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • ทั้งหมด
  • ช่องทางติดต่อ
  • ลิงค์กิจกรรม
  • ลิงค์โครงการ
  • หน่วยงานภายใต้ MOE
  • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
  • ลิงค์อื่นๆ
Top