แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

Home Theme 1

อัพเดทข่าวสาร MOE

NEWS & UPDATE
ดูทั้งหมด

ประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2566 โดยมี นางฐิติรัตน์ สุกางโฮง ผู้อำนวยการลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 มีกองลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมประกวด จำนวน 3 กอง

รายละเอียด

พิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน 

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี จัดพิธีส่งมอบหนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้กับโรงเรียน 37 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 จังหวัดลพบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน 37 ชุด (เล่มที่ 12 ถึงเล่มที่ 42) ชุดละ 31 เล่ม ให้กับโรงเรียน 37 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยมี นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู เจ้าหน้าที่และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

รายละเอียด

5 ส.ค.66 ประธานเปิดงาน “ตลาดนัดปฐมวัยลพบุรี”

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประธานเปิดงาน “ตลาดนัดปฐมวัยลพบุรี” เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยมี การประกวด Best Practice การจัดการศึกษาปฐมวัย และการประกวดสื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราฎร์รังสฤษฏ์) ดำเนิงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กล่าวรายงานโดย นางพันธนันท์ ไพรดำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์

Public Relations

ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบ Zoom ร่วมรับฟังประชุม ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

รายละเอียด

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจราชการ รายงานสรุปผลการตรวจราชการตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวง ศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจราชการ รายงานสรุปผลการตรวจราชการตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวง ศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้หัวหน้าหน่วยงานทางด้านการศึกษานำเสนอผลการดำเนินงาน ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 รอง ผอ.สพม.ลพบุรี ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 ลพบุรี ผอ.ร.ร.โสตศึกษา ปานเลิศ รอง ผอ.ร.ร.ลพบุรีปัญญานุกูล ผู้แทน กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้แทนอาชีวศึกษา ผู้แทนสถานศึกษาเอกชน นำเสนอ ทั้ง 6 นโยบาย ผลการดำเนินงาน (เชิงระมาณ, เชิงคุณภาพ) นวัตกรรมหรือการปฏิบัติหน้าที่เป็นเลิศ (Best Practice) ปัญหาและ อุปสรรคในการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

รายละเอียด

ร่วมพิธีพิธีทำบุญ ตักบาตรถวายราชกุศล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาฯ

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี หมอบหมายให้ นางพัทธนันท์ ไพรดำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีพิธีทำบุญ ตักบาตรถวายราชกุศล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ โดมวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี หัวหน้าส่วน ราชการ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมพิธี

รายละเอียด

ความสำเร็จ
ไม่ได้เกิดจาก

ความบังเอิญ

ข้อมูลศูนย์การเรียนรู้สำนักงาน

Knowledge Management

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ข่าวสารหน่วยงานย่อย

NEWS & UPDATE

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ประกาศสอบ

Exam Announcement

โพลสำรวจ

Poll

สำรวจปัญหาและประสิทธิภาพในการพัฒนาหน้าเว็บไซต์

มุ่งมั่นและพัฒนา

การศึกษาจังหวัด

เพื่อโอกาสที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน

September 2023

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Events for 1st September
No Events
Events for 2nd September
No Events
Events for 3rd September
No Events
Events for 4th September
No Events
Events for 5th September
No Events
Events for 6th September
No Events
Events for 7th September
No Events
Events for 8th September
No Events
Events for 9th September
No Events
Events for 10th September
No Events
Events for 11th September
No Events
Events for 12th September
No Events
Events for 13th September
No Events
Events for 14th September
No Events
Events for 15th September
No Events
Events for 16th September
No Events
Events for 17th September
No Events
Events for 18th September
No Events
Events for 19th September
No Events
Events for 20th September
No Events
Events for 21st September
No Events
Events for 22nd September
No Events
Events for 23rd September
No Events
Events for 24th September
No Events
Events for 25th September
No Events
Events for 26th September
No Events
Events for 27th September
No Events
Events for 28th September
No Events
Events for 29th September
No Events
Events for 30th September
No Events

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • ทั้งหมด
  • ช่องทางติดต่อ
  • ลิงค์กิจกรรม
  • ลิงค์โครงการ
  • หน่วยงานภายใต้ MOE
  • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
  • ลิงค์อื่นๆ
Top