แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

Home Theme 1

อัพเดทข่าวสาร MOE

NEWS & UPDATE
ดูทั้งหมด

ร่วมคณะตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณณ์ การดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำ จังหวัดลพบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางเพ็ญทิพย์ คงชาติ นักวิชาการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมคณะตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณณ์ การดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำ จังหวัดลพบุรี ผู้แทนศึกษาธิการภาค 1 ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 และ ผู้แทน ผอ.สพม.ลพบุรี ลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยลงพื้นที่สังเกตการณ์ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี และ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยมี นางจงกลณี กมลวิเศษกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลพบุรี และบุคลากรสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลพบุรี ได้ให้ข้อสังเกตและ ข้อเสนอแนะแก่ทั้งสองโรงเรียน เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินการรับนักเรียนในปีการศึกษาถัดไป          

รายละเอียด

จัดกิจกรรมรณรงค์ “Big Day”เชิญชวนพี่น้องชาวลพบุรี ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีและหน่วยงานทางการศึกษา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ “Big Day”เชิญชวนพี่น้องชาวลพบุรี ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานรณรงค์เลือกตั้ง ณ วงเวียนเทพสตรี (วงเวียนพระนารายณ์) อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี กล่าวรายงานโดย นาย ขวัญเพชร ถนอมนาม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงาน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทุกภาคส่วน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป      

รายละเอียด

ประชุมสรุปผลการพิจารณาคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุนการศึกษา พระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมสรุปผลการพิจารณาคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุนการศึกษา พระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการ จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมฯ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง รองผู้ว่าราชการ จังหวัดสิงห์บุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ศึกษาธิการทั้ง 6 จังหวัด และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และบุคลากร สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) เข้าร่วมประชุม ดำเนินการประชุมโดย นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค 1        

รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์

Public Relations

วันศุกร์ที่ 2 มิ.ย. 66 การตรวจราชการและติดตามประเมินผล ตามนโยบายการตรวจราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี คณะผู้บริหารฯ ร่วมต้อนรับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษธิการ ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและติดตามประเมินผล ตามนโยบายการตรวจราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนพัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ดำเนินงานโดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

รายละเอียด

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิ.ย. 66 การตรวจราชการและติดตามประเมินผล ตามนโยบายการตรวจราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี คณะผู้บริหารฯ ร่วมต้อนรับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษธิการ ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและติดตามประเมินผล ตามนโยบายการตรวจราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนบ้านวังเพลิง อ.โคกสำโรง และโรงเรียน พรหมรังษี อ.พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ดำเนินงานโดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

รายละเอียด

ความสำเร็จ
ไม่ได้เกิดจาก

ความบังเอิญ

ข้อมูลศูนย์การเรียนรู้สำนักงาน

Knowledge Management

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ข่าวสารหน่วยงานย่อย

NEWS & UPDATE

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ประกาศสอบ

Exam Announcement

โพลสำรวจ

Poll

สำรวจปัญหาและประสิทธิภาพในการพัฒนาหน้าเว็บไซต์

มุ่งมั่นและพัฒนา

การศึกษาจังหวัด

เพื่อโอกาสที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน

June 2023

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
Events for 1st June
No Events
Events for 2nd June
No Events
Events for 3rd June
No Events
Events for 4th June
No Events
Events for 5th June
No Events
Events for 6th June
No Events
Events for 7th June
No Events
Events for 8th June
No Events
Events for 9th June
No Events
Events for 10th June
No Events
Events for 11th June
No Events
Events for 12th June
No Events
Events for 13th June
No Events
Events for 14th June
No Events
Events for 15th June
No Events
Events for 16th June
No Events
Events for 17th June
No Events
Events for 18th June
No Events
Events for 19th June
No Events
Events for 20th June
No Events
Events for 21st June
No Events
Events for 22nd June
No Events
Events for 23rd June
No Events
Events for 24th June
No Events
Events for 25th June
No Events
Events for 26th June
No Events
Events for 27th June
No Events
Events for 28th June
No Events
Events for 29th June
No Events
Events for 30th June
No Events

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • ทั้งหมด
  • ช่องทางติดต่อ
  • ลิงค์กิจกรรม
  • ลิงค์โครงการ
  • หน่วยงานภายใต้ MOE
  • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
  • ลิงค์อื่นๆ
Top