กฎบัตรการตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567