วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมการจัดวางเตรียมงานวันครูจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมหลวงพ่ออลงกต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานทางด้านการศึกษาทุกหน่วยในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้ดำเนินการจัดงานวันครูจังหวัดลพบุรี ในส่วนอำเภอเมือง อำเภอท่าวุ้ง อำเภอบ้านหมี่ และอำเภอโคกโรงโดยร่วมมือกับหน่วยงานทางด้านการศึกษาทุกหน่วยในจังหวัดลพบุรี กำหนดจัดงานในวันที่ 16 มกราคม 2567 ณ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสตรี อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี ดำเนินการจัดประชุม คุรุสภาจังหวัดลพบุรี