วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประธานเปิดการประชุมยกร่างแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาจังหวัดลพบุรี​ ใช้หัวข้อ​ “จัดการความรักอย่างไร… ให้มีความสุข” โดยมีคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.จินตนา​ เวชมี​ เป็นหัวหน้าทีมวิทยากรในการดำเนินการ พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจำลองการสอน ณ ห้องประชุมหลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี​