กิจกรรมปลูกต้นไม้ สวนพฤกษศาสตร์

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
พร้อมด้วย นายเรวัช ศรีแสงอ่อน ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ผู้บริหารและข้าราชการครู วิทยาลัย
เทคนิคโคกสำโรง นายก อบต.เพนียด และบุคลากร ฯลฯ ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ณ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี โดยมี นายอรรถพล สังขวาสี รองเลขาธิการ​คณะกรรมการ​การอาชีวศึกษา ประธานพิธี
กิจกรรมปลูกต้นไม้ ในโครงการสวนพฤกษศาสตร์​