ประชุมออนไลน์ ZOOM ผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 7/2564

วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.
นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
พร้อมด้วย นางดารุณี ดงทอง รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
และบุคลากร ร่วมประชุมออนไลน์ ทางระบบ zoom
ประชุมผู้บริหาร สถานศึกษาทุกแห่ง ครั้งที่ 7/2564
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ…..
1.ผลการประชุม กศจ.ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564
2.สถานการณ์โควิดจังหวัดลพบุรี
3.การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์โคโรน่า(2019)
4.การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี