เปิดการบรรยายอบรมความรู้เกี่ยวกับ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทางระบบ zoom

วันจันทร์ที่ 12 ก.ค.2564 เวลา 09.00 น.
นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
ประธานเปิดการบรรยายอบรมความรู้เกี่ยวกับ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทางระบบ zoom ให้กับ กรมรมพิเศษที่ 1 ค่ายวชิราลงกรณ์ จังหวัดลพบุรี
โดยมีวิทยากร :
นางดารุณี ดงทอง รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
นางสิริลักษณ์ วงษ์นิ่ม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ (รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน)
ในหัวข้ออบรมบรรยาย

  • พระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
  • ระเบียบเงินอุดหนุน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี