16 ก.ค. 64 คัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่นฯและรางวัลครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564

วันศุกร์ที่ 16 ก.ค. 2564 เวลา 13.30 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประธานการประชุม
คณะกรรมการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น รางวัลครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต
วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ดำเนินงานโดย คุรุสภาจังหวัดลพบุรี