ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 7/2564

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
พร้อมด้วย นางดารุณี ดงทอง รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
ครั้งที่ 7/2564 โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานคณะกรรมการ กศจ.ลพบุรี
ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี (คณะกรรมการบางส่วน
ร่วมประชุมฯ ผ่านระบบ Zoom)