9 ส.ค.64 เวลา 09.00 น. ประธานเปิดการประชุม ชี้แจงแนวทางการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน สวนพฤกษศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564 และอบรมพัฒนาครูแกนนำ สวนพฤกษศาสตร์ 11 โรงเรียน ผลิตสื่อออนไลน์

วันจันทร์ที่ 9 ส.ค. 2564 เวลา 09.00 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประธานเปิดการประชุม
ชี้แจงแนวทางการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน สวนพฤกษศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564 และอบรมพัฒนาครูแกนนำ
สวนพฤกษศาสตร์ 11 โรงเรียน ผลิตสื่อออนไลน์ โดยมีวิทยากรดังนี้ นายวิลัยพร ชินเกตุ และคณะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33
และนายณัฐกิตต์ ปริมาณ และคณะ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี ผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต
วัดพระบาทน้ำพะ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี