26 ส.ค.64 ร่วมรับฟังการบรรยายทางไกล หัวข้อ “ความเป็นครู ” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

วันพฤหัสบดีที่ 26 ส.ค. 2564 เวลา 09.00 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วย นางดารุณี ดงทอง
รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ผู้บริหารหน่วยงานการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ศธจ.ลพบุรี
ร่วมรับฟังการบรรยายทางไกล หัวข้อ “ความเป็นครู ” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
โดยมีโรงเรียนกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดลพบุรี จำนวน 6 โรงเรียน เข้าร่วมรับฟังบรรยายดังกล่าว
ผ่านระบบ ZOOM . ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี