27 ส.ค.64 คัดเลือกสื่อการสอนออนไลน์ดีเด่น โรงเรียนเอกชนจังหวัดลพบุรี ทั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ และโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

วันศุกร์ที่ 27 ส.ค. 2564 เวลา 09.00 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วย นางดารุณี ดงทอง รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และคณะกรรมการ คัดเลือกสื่อการสอนออนไลน์ดีเด่นโรงเรียนเอกชนจังหวัดลพบุรี และผ่านระบบ ZOOM
เพื่อคัดเลือกรางวัล แบ่งเป็น 2 ประเภท
1.โรงเรียนเอกชนในระบบ 2.โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
ดำเนินการโดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี