14 ก.ย. 2564 ประเมินวิทยฐานะ ผู้เสนอผลการปฏิบัติงาน เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ เป็น ครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว/๒๑ จำนวน 9 คน

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประเมินวิทยฐานะ
ผู้เสนอผลการปฏิบัติงาน เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ เป็น ครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว.๒๑ จำนวน 9 คน 1.นางสาวรัตนมณี ประดับมุข โรงเรียนพรหมรังษี 2.นางกมลชนก เสริมศักดิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 3.นางกนกวรรณ สายทองคำ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 4.นายธนภณ บุญพลอย โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 5.นายอโนทัย กลิ่นยา โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 6.นางลภัสรดา อินทร์บำรุง โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 7.นายสรรชัยพัฒน์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 8.นางละมัย แก้วศรีบุตร โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 9.นางสาวศิริกัญญา ทองปาน โรงเรียนวัดดงน้อย online ผ่านโปรแกรม ZOOM ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี