29 ต.ค. 64 ประชุมกับคณะทำงานด้านการควบคุมโรคและการบังคับใช้กฎหมาย ครั้งที่ 15/2564

    วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสิทธิพงษ์  พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี   พร้อมด้วย นางดารุณี ดงทอง และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการ ร่วมประชุมกับคณะทำงานด้านการควบคุมโรคและการบังคับใช้กฎหมาย ครั้งที่ 15/2564 โดยมี นายสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมประชุม ผู้บริหารหน่วยงานด้านการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี