2 พ.ย.64 ประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามเกณฑ์ ว21/2560

    วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสิทธิพงษ์  พฤกษอาภรณ์  ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี   พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจสอบผลการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อน
เป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 มีข้าราชการครูขอรับการประเมิน จำนวน
10 คน ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดลพบุรี