6 พ.ย. 64 ศธจ.ลพบุรี ดำเนิการคัดเลือก​บุคลากรทาง​การศึกษา​อื่นตามมาตรา​ 38​ ค.(2) ประเภท​ทั่วไป​ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ​ ระดับปฏิบัติการ​ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ​การศึกษา​ขั้นพื้นฐาน​ ปี​ พ.ศ.​ 2564​

วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ได้ดำเนิน​การ​คัดเลือก​บุคลากรทาง​การศึกษา​อื่นตามมาตรา​ 38​ ค.(2) ประเภท​ทั่วไป​ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ​ ระดับปฏิบัติการ​ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ​การศึกษา​ขั้นพื้นฐาน​ ปี​ พ.ศ.​ 2564​ โดยมีนายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์​ ศึกษาธิการ​จังหวัด​ลพบุรี เป็นประธานคณะกรรมการ​อำนวยการคัดเลือก
นางดารุณี ดงทอง รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานคณะกรรมการกลาง ณ​ สนามสอบสำนักงาน​ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

มีผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 และตัวแทนอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ร่วมสังเกตการณ์และตรวจเยี่ยมสนามสอบให้กำลังใจผู้เข้าสอบและคณะกรรมการอำนวยการสอบ โดยการสอบครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายกำหนด โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และวางมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามมาตรการการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด