ประชุม อกศจ.ครั้งที่ 10 บริหารงานบุคค

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี (ด้านบริหารงานบุคคล) ครั้งที่ 10/2564
โดยมี นายเกษม สดงาม ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ผ่านระบบ zoom และ
คณะกรรมการบางส่วนร่วมประชุมฯ ผ่านระบบ Zoom (ช่วงสถานการณ์ COVID-19 ) ณ ห้องประชุม
“หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี