13 พ.ย. 64 สอบสัมภาษณ์ ภาค ค. บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2)

วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ภาค ค การคัดเลือก
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 จำนวน 3 คน โดยมี
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 1.นายมโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 2.นางสาวอุทุมพร แจ่มเมือง
รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 3.นางสาวเพ็ญภา เกตุจิ๋ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลพบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุม
“หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ดำเนินงานโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ศธจ.ลพบุรี