ร่วมให้การสนับสนุนช่วยเหลือการฉีดวัคซีน นักเรียนอายุ 12-18 ปี

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนร่วมสนับสนุน ช่วยเหลือการดำเนินการฉัดวัคซีน Pfizer นักเรียนอายุ 12-18 ปี จังหวัดลพบุรี ณ ห้างสรรพสินค้า เทสโก้ โลตัส ลพบุรี