ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี