ประชุมเตรียมการจัดงานวันครู ปี 2565

     วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางดารุณี ดงทอง รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และคณะกรรมการ หน่วยงานด้านการศึกษาจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมการเตรียมการจัดงานวันครู ปี 2565 ที่จะดำเนินการจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในวันที่ 16 มกราคม 2565 
      ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
ดำเนินการคุรุสภาจังหวัดลพบุรี