ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย
นางดารุณี ดงทอง รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมกับ ผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายสุภัทร จำปาทอง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานการประชุมฯ ร่วมรับชมผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต
วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี