บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

    วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยมี นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประธานในการปฐมนิเทศและให้โอวาท
ระเบียบวินัยข้าราชการ หมั่นศึกษาหาความรู้ และเรียนรู้ตลอด แก่ข้าราชการดำรงตำแหน่งใหม่ ณ ห้องประชุม
"หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ" สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ดำเนินงานโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล