ศธจ.ลพบุรี ร่วมทำบันทึกข้อตกว่าด้วย ความร่วมมือในการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุดตรวจโควิด-19 แบบตรวจหาแอนติเจน (Antigen Test Kit : ATK)

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมทำบันทึกข้อตกว่าด้วย
ความร่วมมือในการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุดตรวจโควิด-19
แบบตรวจหาแอนติเจน (Antigen Test Kit : ATK) ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี โดย
นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
โดย นายแพทย์สุชิน คันศร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี