ประชุมสร้างการรับรู้กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และรับฟังนโยบายจาก นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางดารุณี ดงทอง
รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และบุคลากร ศธจ.ลพบุรี ร่วมประชุมสร้างการรับรู้กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ
การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และรับฟังนโยบายจาก
นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงาน
โดย นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 1 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 ณ โรงแรมลพบุรีอินรีสอร์ท