ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2/2565

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย
และบุคลากรสำนักงาน ร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ zoom ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งจังหวัดลพบุรี
ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี