ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565  นายสิทธิพงษ์  พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และบุคลากร ศธจ.ลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี เพื่อให้กำลังใจเด็กๆ ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีน ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กมีภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด-19 และสามารถกลับสู่ระบบการศึกษาที่โรงเรียนได้อย่างปลอดภัย