ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2565

       วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วย 
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และบุคลากร ศธจ.ลพบุรี ร่วมประชุมด้วยระบบ zoom กับ ผู้บริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการประธานการประชุมฯ
 - ร่วมรับชมการประชุมผ่านระบบ zoom ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี