ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี (ด้านบริหารงานบุคคล) ครั้งที่ 2/2565

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี (ด้านบริหารงานบุคคล) ครั้งที่ 2/2565
โดยมี นายเกษม สดงาม ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุม“หลวงพ่อ
อลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ดำเนินงานโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล