ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีน ณ โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565  นายสิทธิพงษ์  พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีน ณ โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อให้กำลังใจเด็กๆ ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีน ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กมีภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด-19 และสามารถกลับสู่ระบบการศึกษาที่โรงเรียนได้อย่างปลอดภัย