ติดตาม ประเมินผล​การจัดการเรียน​การ​สอน​และมาตรการ​ป้องกันในสถานการณ์​การแพร่ระบาด​ของโรคติดเชื้อ​ไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ​และกระทรวง​สาธารณสุข​ หลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

วันพฤหัสบดี​ที่ 9 กรกฎาคม​2563 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการ​จังหวัด​ลพบุรี​ พร้อมด้วยบุค​ลาก​รสำนักงาน ร่วมต้อนรับ นายสุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ​ และ นายณัฐ หาวารี นายแพทย์​เชี่ยวชาญ​(ด้านเวชกรรม)​ผู้แทนผู้ตรวจราชการกระทรวง​สาธารณสุข​ เขตสุขภาพ​ที่ 4 และนางบุญชอบ เกษโกวิท รองผู้อำน​ว​ยการ​ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี​ ติดตาม ประเมินผล​การจัดการเรียน​การ​สอน​และมาตรการ​ป้องกันในสถานการณ์​การแพร่ระบาด​ของโรคติดเชื้อ​ไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ​และกระทรวง​สาธารณสุข​ หลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ณ โรงเรียน​อัสสัมชัญคอนแวนต์​ ลพบุรี​ และ โรงเรียน​พิบูล​วิทยาลัย