ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 “ ไฟเซอร์ ” ให้กับกลุ่มเด็กอายุ 5 – 11 ปี

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 วลา 13.00 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
ติดตามการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 “ ไฟเซอร์ ” ให้กับกลุ่มเด็กอายุ 5 – 11 ปี โดยสำรวจเพิ่มเติม และ walk-in
เข้ามารับการฉีดวัคซีน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ดำเนินงานโดย กลุ่มพัฒนาการศึกษา