ประชุมชี้แจงคัดเลือกรางวัลคุรุสภา

วันจันทร์ที่ 9 พ.ค. 2565 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
ประธานเปิดการประชุมชี้แจงคัดเลือกรางวัลคุรุสภา ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต
วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ดำเนินงานโดย คุรุสภาจังหวัดลพบุรี