ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนฯ ในสถานการณ์ COVID-19

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงาน ศธจ.ลพบุรี, ผอ.สพป.ลบ.1, รอง ผอ.สพป.ลบ.2, รอง ผอ.สพม.ลพบุรี, ผอ.การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6, ผอ.กศน., ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ลงพื้นที่ ต้อนรับ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนฯ ในสถานการณ์ COVID-19 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี