ประชุมทีมผู้บริหารสำนักงาน

วันอังคาร​ที่ 31 พฤษภาคม 2564 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางดารุณี ดงทอง รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน ข้อราชการต่าง ๆ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี