ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาแบบองค์รวมโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (HAVE)

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิ.ย. 2565 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาแบบองค์รวมโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (HAVE) จังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมเฟืองทองอนุสรณ์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
โดยมีผู้บริหารหน่วยงานสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษ และข้าราชการครู เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้