ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 8/2565

วันพฤหัสบดีที่ 21  กรกฎาคม  2565 เวลา 09.00 น. นายสิทธิพงษ์  พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 
ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 8/2565 โดยมี นายสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าแทนประธานคณะกรรมการ กศจ.ลพบุรี ณ ห้องประชุม “หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาท
น้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี