ลงพื้นที่ต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2565 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี หมอบหมายให้
นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติราชการแทน ลงพื้นที่ต้อนรับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามนโยบายและข้อราชการ ณ สำนักงาน กศน.
อำเภอโคกสำโรง โดยมีผู้ร่วมต้อนรับ ผอ.กศน.อำเภอโคกสำโรง หัวหน้าส่วนราชการ ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ลพบุรี
นายก อบต. ชมรมผู้สูงอายุ