ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ ZOOM ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 8/2565

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ ZOOM
ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 8/2565 โดยมี นายสุภัทร จำปาทอง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในการประชุมดังกล่าว ร่วมรับชมผ่าน zoom ณ ห้องประชุม
“หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี