ร่วมประชุม รับการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 2

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้
นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทน เข้าร่วมประชุม รับการตรวจราชการ
ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 2 โดยมี นายสุวิทย์ วิจิตรโสภาผู้ตรวจราชการ
สำนักนายกรัฐมนตรี เขต 1 ประธานฯ ทั้งนี้ นางพิฐชญาณ์ ไพรดำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมรับการตรวจราชการดังกล่าว ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี