ข้อมูลด้านการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

รายการ
 
ดาวน์โหลด
PDF
DOC/XLS
ข้อมูลปีการศึกษา 2560
ข้อมูลนักเรียนแยกเพศ สพป.ลพบุรี เขต 1 
ข้อมูลนักเรียนแยกโรงเรียน สพป.ลพบุรี เขต 1 
ข้อมูลนักเรียนแยกเพศ สพป.ลพบุรี เขต 2 
ข้อมูลนักเรียนแยกโรงเรียน สพป.ลพบุรี เขต 2 
ข้อมูลนักเรียนแยกเพศ สพม.(ลพบุรี) 5 
ข้อมูลนักเรียนแยกโรงเรียน สพม.(ลพบุรี) 5 
การศึกษาพิเศษแยกเพศ 
การศึกษาพิเศษแยกโรงเรียน 
โรงเรียน สังกัดกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ข้อมูล O-Net

รายการ
 
ดาวน์โหลด
PDF
DOC/XLS
ข้อมูลปีการศึกษา 2559
ม.6 ผล O-net ศธจ.ลบ. 
ม.6 ผล O-net สพป.ลบ 2 
ม.6 ผล O-net สพม.5 ลพบุรี 
ม.6 ผล O-net รร.พระปริยัติ 
ม.6 ผล O-net เรียงลำดับ 
ม.3 ผล O-net สพป.เขต 1 
ม.3 ผล O-net สพป.เขต 2 
ม.3 ผล O-net สพม.5 
ม.3 ผล O-net ศธจ.ลพบุรี 
ม.3 ผล O-net เรียนลำดับ 
ป.6 ผล O-net ปี 58 สพป.ลพบุรี เขต 1 
ป.6 ผล O-net ปี 58 สพป.ลพบุรี เขต 2 
ป.6 ผล O-net ปี 59 สพป.ลพบุรี เขต 1 
ป.6 ผล O-net ปี 59 สพป.ลพบุรี เขต 2 
ป.6 ผล O-net ปี 59 เรียงลำดับ 
ป.6 ผล O-net สพป.ลพบุรี เขต 1 เทียบรวมทุกสังกัด 
ป.6 ผล O-net สพป.ลพบุรี เขต 2 เทียบรวมทุกสังกัด 
สรุปผล O-net ประเทศ 

ข้อมูลโรงเรียนเอกชน

รายการ
 
ดาวน์โหลด
PDF
DOC/XLS
ข้อมูลปีการศึกษา 2559
ม.6 ผล O-net ศธจ.ลบ. 
ม.6 ผล O-net สพป.ลบ 2 
ม.6 ผล O-net สพม.5 ลพบุรี 
ม.6 ผล O-net รร.พระปริยัติ 
ม.6 ผล O-net เรียงลำดับ 
ม.3 ผล O-net สพป.เขต 1 
ม.3 ผล O-net สพป.เขต 2 
ม.3 ผล O-net สพม.5 
ม.3 ผล O-net ศธจ.ลพบุรี 
ม.3 ผล O-net เรียนลำดับ 
ป.6 ผล O-net ปี 58 สพป.ลพบุรี เขต 1 
ป.6 ผล O-net ปี 58 สพป.ลพบุรี เขต 2 
ป.6 ผล O-net ปี 59 สพป.ลพบุรี เขต 1 
ป.6 ผล O-net ปี 59 สพป.ลพบุรี เขต 2 
ป.6 ผล O-net ปี 59 เรียงลำดับ 
ป.6 ผล O-net สพป.ลพบุรี เขต 1 เทียบรวมทุกสังกัด 
ป.6 ผล O-net สพป.ลพบุรี เขต 2 เทียบรวมทุกสังกัด 
สรุปผล O-net ประเทศ